TAATi kasutaja on isik, kellel on kasutajakonto ehk elektrooniline identiteet vähemalt ühes TAATiga identiteedipakkujana liitunud asutuses.

Kui soovite kasutada teenust, mis pakub autentimist TAATi kaudu, saab algatada TAATi logimise nupul või lingil klõpsates.

Seejärel suunatakse teid koduasutuse valimise lehele. Nimekirjas eespool on asutused, mille kaudu olete varem sisse loginud, ja teile geograafiliselt lähemal asuvad asutused.


Kui valite oma koduasutuse nime, suundute sealse autentimissüsteemi sisselogimislehele. Logige seal tavapäraselt sisse.
Kui kavatsete ka edaspidi sisse logida sama asutuse kaudu, tehke märge kasti “Jäta valik meelde”.

Sisselogimise järel väljastab koduasutus Teie kohta teenuse kasutamiseks vajalikud andmed.  Kui asutus ise pole märkinud teisiti, küsitakse kinnitust nende andmete teenusele edastamiseks. Kui märgite ära kastikese “Jäta meelde”,  siis edaspidi  selle teenuse juures autentimisel enam kinnitust ei küsita.

Nüüd oletegi teenuse kasutamise jaoks sisse logitud.

Kuni seanss kestab, ei ole vaja teiste TAATiga seotud teenuste kasutamiseks enam eraldi sisse logida. Piisab login nupu vajutamisest ja vajadusel saadetavate andmete kinnitamisest.

Seansi lõpetab brauseriakna sulgemine.
KKK (korduma kippuvad küsimused):

Kas mina saan kasutada TAATi?

TAATi saavad kasutada sellega liitunud haridus- ja teadusasutuste töötajad, õppurid ja muud asutusega seotud isikud, kellel on olemas kasutajakonto sealsetes infosüsteemides.
Kui teie asutus TAATiga liitunud, tähendab see, et teil on koheselt võimalik TAATiga seotud teenuseid kasutada ilma täiendava registreerimise või aktiveerimiseta.

Mis andmed minu kohta väljastatakse?

TAATi kaudu on võimalik edastada järgmiseid andmeid:

  • täisnimi
  • isikukood
  • e-postiaadress
  • eelistatud keel
  • asutus, millega kasutaja on seotud
  • kasutaja roll koduasutuses
  • koduasutuse alamüksus, millega kasutaja seotud on (nt instituut)
  • õppetase (ainult õppurite puhul)

Teenusepakkujani jõudavad vaid andmed, mida antud teenuse kasutamiseks minimaalselt vaja on. Kasutaja näeb kõiki andmeid, mis tema kohta väljastatakse, ning võib autentimisprotsessi vajadusel katkestada.

Kas see tähendab, et ülikool jagab mu andmeid minu teadmata kolmandale osapoolele?

Ei. Kasutaja andmed jõuavad teenusepakkujani ainult siis, kui ta ise ennast TAATi kaudu autendib.

Soovin ennast teenuse kasutamiseks autentida, kuid mu koduasutus ei kajastu valikus, kuigi see on TAATiga liitunud.

Sel juhul on teenus, mille jaoks autentimine algatati, blokeerinud ligipääsu teie koduasutuse liikmetele või vastupidi – teie koduasutus on blokeerinud antud teenuse kasutamise.

Kuhu pöörduda, kui autentimine TAATi kaudu ei õnnestu?

Kõigi probleemide puhul, mis tekivad autentimisel, peaks kasutaja pöörduma oma koduasutuse poole, kes tuvastab probleemi allika.