Esimene samm TAATiga liitumisel on oma andmekogu liitmine TAAT testsüsteemiga.

Tehniline juhend SimpleSAMLphp installatsiooniks, seadistamiseks ja ühendamiseks TAAT testkeskkonnaga:

Testkeskkonnaga võivad ühenduse luua kõik soovijad ilma lepingu või kohustusteta, et katsetada oma autentimissüsteemi ühilduvust sellega või saada paremat arusaama TAAT tööpõhimõttest.

Oma süsteemi töötamist testkeskkonnas saab testida siin.

Kui süsteem on testkeskkonnas töökorda saadud, tuleb saata asutuse liitumissoov aadressile eenet@eenet.ee ning Identiteedihalduse Aruanne, kus kirjeldate Identiteeditagamisprofiilis (vt Dokumendid) esitatud nõuete täitmist teie asutuses.

Seejärel sõlmitakse asutusega TAAT leping olemasoleva teenuslepingu lisana.