Identiteedipakkujana saavad TAATiga liituda Eesti haridus- ja teadusasutused.

TAAT võimaldab…

  • pakkuda oma õppuritele ja töötajale turvalist isikutuvastust nii asutusesiseselt kui -väliselt.
  • vähendada erinevaid kanaleid mööda sooritatud päringute hulka isikute staatuse kohta teie asutuses.
  • realiseerida ka asutusesiseselt SSO (single sign-on) süsteeme ning seega loobuda kasutajate andmebaaside dubleerimisest.
  • määrata ise, millistele teenustele teie asutuse kasutajad ligi pääsevad.

Sama asutus võib samaaegselt olla nii identiteedi- kui teenusepakkuja. Seega on TAATi kaudu võimalik jagada oma teenuseid ka teiste haridus- ja teadusasutuste kasutajatele.


TAATi kaudu autentimise võimaldamiseks tuleb identiteedipakkujal oma serveriruumi paigaldada tarkvara, mis vahendab autentimiseinfot ja kasutajate andmeid olemasolevate süsteemide ja TAAT keskteenuse vahel.

TAATiga liitumiseks peab minimaalselt olema võimalik iga kasutaja väljastada järgmisi andmeid:

  • läbi ajaloo universaalne kasutaja identifikaator
  • täisnimi (lahutatav ees- ja perekonnanimeks)
  • e-postiaadress
  • isiku roll asutuses

Vaata ka: Kuidas liituda?