TAAT dokumendid

TAATiga seotud asutused moodustavad föderatsiooni, mille olemuse, liikmed ja haldamise määratleb keskne dokument – föderatsioonipoliitika.

Selle dokumendi lahutamatuteks osadeks on identiteetide (kasutajakontode) haldamist sätestav identiteeditagamisprofiil ja föderatsioonisisest andmevahetust kirjeldav tehnoloogiline profiil.

Föderatsiooni liikmetel on kohustus järgida föderatsioonipoliitikat.

TAAT teenusega liitumise leping sõlmitakse EENetiga sõlmitud teenuslepingu lisana. Kui liituma peaks teenus, mille pakkuja ei ole veel EENeti klient, sõlmitakse eraldi leping, mille lisaks teenusepakkuja lepingulisa saab.