TAAT ehk Eesti haridus- ja teadusasutustevahelise autentimise ja autoriseerimise taristu võimaldab laiendada ühes asutuses kasutavate elektrooniliste identiteetide kehtivust mitmete haridus- ja teadusalaste teenuste kasutamiseks.

Taristu tööpõhimõte seisneb selles, et isik, kes soovib kasutada TAATiga liitunud teenust, ei pea selleks eraldi kontot looma vaid võib kasutada oma koduasutuse (identiteedipakkuja) kasutajakontot ning autentimissüsteemi.

Autentimise käigus väljastab koduasutus isiku kohta oma infosüsteemides talletatud andmeid, millest teenusepakkujale edastatakse ainult need, mis on konkreetse teenuse kasutamiseks vajalikud. Autentimise sooritanud isik näeb kõiki andmeid, mis tema kohta väljastatakse ja võib autentimisprotsessi katkestada, kui ei soovi nende edastamist.

(klõpsa pildil, et näha suuremat)

Kui kasutaja on autentimise juba sooritatud, siis ei ole seda teiste TAATiga liitunud teenuste kasutamiseks vaja teha kuni sama brauseri sessioon kestab. See võimaldab kasutada TAATi ühtse sisselogimise (SSO) süsteemide realiseerimiseks nii asutusesiseselt kui -väliselt.

TAAT on tasuta teenus, mida pakub EENet Eesti haridus- ja teadusasutustele ning neile teenuseid pakkuvatele asutustele.

Kõik TAATiga liitunud asutused on EENeti lepingulised kliendid ning on seega kohustatud järgima isikuandmete haldamisele ja selleks kasutavatele vahenditele seatud nõudeid. See tagab TAATi kaudu liikuvate andmete maksimaalse turvalisuse ja usaldatavuse.

Vaata ka TAATi tutvustavat presentatsiooni.

TAAT on välja arendatud ETAIS projekti raames.